logo In Zicht In Vorm  
In Zicht In Vorm schreef in 2011 voor het Forum van Tijdschrift voor Coaching
home   stress   contact

grafisch vormgeven
begeleiding ondernemers
persoonlijke ontwikkeling
en meer ...

 

opdrachten
 

Het in jezelf vinden
van dat wat jou
als mens uniek maakt.
En ... dat wat de meerwaarde is
van jouw onderneming.

Neem contact op
en zet concrete stappen
om je onderneming
succesvol te houden!


Ondernemers aan het woord bij het
Centrum voor Ondernemen
in Delfshaven (COiD)


Het COiD zet graag lokale ondernemers in het zonnetje. Zij laten ondernemers uit de bedrijvenbank antwoorden op een (ondernemers)vraag en zijn ook benieuwd naar de wijze waarop ze iets
willen aanpakken.
De vraag aan Jacomina van Andel luidt:
Zelf doen of uitbesteden?

Ondernemers zijn vaak veelzijdige mensen. Dat geldt zeker voor Jacomina van Andel, grafisch vormgever en begeleider van (startende) ondernemers waarbij de trajecten uitgaan van persoonlijke ontwikkeling. Waar trekt Jacomina de grens tussen zelf doen en uitbesteden? Na enige tijd nadenken antwoordt Jacomina: ‘Er zijn niet veel klussen die ik zou kunnen uitbesteden. Drukwerk, maar dat is vanzelfsprekend. Het enige is dat een boekhouder een deel van de administratie doet. Dat heeft te maken met expertise en met tijd. Wanneer ik veel tijd moet investeren om kennis te verwerven of tijdens de uitvoering, overweeg ik om uit te besteden. Aan wie ik dat doe hangt van verschillende dingen af, zoals extra kennis vergaren of een leuke ervaring opdoen. Dat neem ik in de afweging mee’. Voor Jacomina is uitbesteden meer dan een klus bij een expert neerleggen. Ze legt uit: ‘Goed contact met de mens achter het werk is een van de voorwaarden. Als er een klik is werk je gemakkelijker samen en investeer je je tijd efficiënt. De aangifte inkomstenbelasting liet ik door een bureau doen en toch had ik er relatief veel werk aan omdat men mij van alles liet aanleveren. Het was onpersoonlijk en ik werd er niet wijzer van. Nu heb ik iemand gevonden die mij meeneemt in de procedure, mij precies vertelt wat nodig is en op welke manier ik dat handig kan doen. Tijd wil ik vooral besteden aan mijn kernactiviteit: vormgeven in de brede zin van het woord. Mijn klanten een optimale kwaliteit bieden, daar heb ik plezier in en daarin wil ik investeren.

vanaf de kop van zuidwitruimteook gecrasht kan mooi zijnwitruimtegebroken kan ook mooi zijnwitruimtestapel brownies

aangeleverde ontwerpen logocontest nordnes.nl

Nordness logo contest
bovenstaand logo is variant op bestaand VanOord-logo
onderstaand logo stond op Facebook om de wedstrijd te ondersteunen!

Nordnes crew best rock! dumpers

Nordnes crew

Namens het Oranjefonds reikte Anouk Verheuvel op
30 juni 2011 een buurtkado uit aan Jacomina van Andel, voorzitter Bestuur Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp in Rotterdam.

Het bedrag is besteed aan een tent. Vrijwilligersgroepen in de wijk kunnen deze tent lenen voor een feestje in de straat.

Buurtkado OMHWDwitruimte

Buurtkado OMHWD

     

Saai!Supersaai!

De gedurfde stelling van Paul Postma zette mijn neuronen aan tot filosoferen. “Coaching op gedrag, talent of loopbaanontwikkeling is niet efficiënt”, schrijft hij. “Analyseren van de werking van het brein en anticiperen op gedrag levert het gewenste effect”. Geïnteresseerd begon ik aan het interview dat Meis Thewissen met hem had. Intrigerend en heel helder: mijn mentale capaciteit blijft zoals-ie is; mijn maximale persoonlijke ontwikkeling is: oude patronen corrigeren; mijn tunnelvisie kan ik zonder coach doorbreken door bewustwording; vanaf het begin van mijn leven ligt vast wat ik kan bereiken; de weg erheen - het leven - ligt minder vast maar is wel voorspelbaar; mijn potentieel kan ik door zelfonderzoek aanspreken of een deskundige vragen me te begeleiden.
Saai! Supersaai! Was het eerste dat in mij opkwam toen ik het blad weglegde. En ... goed dat het in deze levensfase pas bij me binnenkomt. Dit is vast al vaker bij me langs gekomen en nooit heb ik het gevoel gehad dat het in mijn leven hoorde. Maar goed, nu ik het weet, kan ik overwegen wat mijn focus zou kunnen zijn voor de komende jaren. Zou ik alleen willen ontwikkelen of samen met anderen?
Mijn leven vol ambities, passie en een gevoel van welbevinden is niet langer vanzelfsprekend. Het is een voorrecht. Als ik maar lang genoeg leef om het uit te vinden, mijmerde ik verder. Hoe weet ik aan het einde van mijn leven of ik mijn potentieel optimaal heb benut?
Een van mijn permanente ambities is met plezier leven. Mensen om mij heen doen dat en dat levert voor allen gewenst effect op. Dat je elkaar beïnvloedt is te merken en hoe dat wetenschappelijk in z’n werk gaat, vinden we bijzonder interessant. Al schrijvend zie ik ook die andere kant. Die van: gewenst gedrag teweegbrengen is de core business. Het maakt niet uit hoe het er komt, als het maar brengt wat de organisatie nodig heeft. Daar kun je op sturen als je dat wilt.

Verleidende (marketing)vraag: wat levert in- en extern zorgvuldig analyseren en anticiperen een organisatie op aan gewenst effect?
Dank Paul, voor het delen!

Tijdschrift voor Coaching, Brein 2011-3 | Forum december 2011
Jacomina van Andel, grafisch vormgever, mentor en begeleider van ondernemers18 september 2009 uitreiking 2e prijs aan Jacomina van Andel. Gewonnen in de Energyfactor, een wedstrijd van Rabobank Rotterdam.

Energy Factor Rabobank Rotterdam 2009

realiseerde in
2021 ~ 2020 ~ 2019 ~ 2018 ~ 2017 ~ 2016
2015 ~ 2014 ~ 2013 ~ 2012


Beloning voor vakmanschap

Vakmanschap in 60 werkvormen, in 12 thema’s, gekoppeld aan het 6v-model (TvC 2011-2 Gelezen: Het groot coachboek) of in 7 fasen van een coachgesprek (TvC 2011-2 Gelezen: Het geheim van een goede coach). Bepaalt de coach de gespreksstructuur vanuit een methodiek of meandert deze met de coachee door de verschillende ontwikkelingsfasen? Hoe bepaal ik in het laatste geval de gespreksduur en hoe zakelijk ben ik daarin? Zodanig zakelijk dat de klant het afgesproken bedrag betaalt tenzij het gesprek structureel uitloopt. Maar dan is er iets anders aan de hand.

Het is vakmanschap waarmee men inkomen verwerft. Zakelijk vakmanschap blijkt, mijns inziens, naast kennis en kunde o.a. uit het aanvoelen van de juiste volgorde in een coachingtraject. Blijkt ook uit inlevingsvermogen breder trekken in plaats van ‘even geen empathie’ voor de medewerker die tegenover me zit (TvC 2011-2 Vraagstuk: Je bent je eigen merk). Met het inzicht dat organisatie en medewerker afhankelijk zijn van elkaar, kan de medewerker die zich laat coachen leren meedenken in het bedrijfsbelang. Het succes van een organisatie komt immers tevoorschijn door inzet van talenten van haar medewerkers. De coachee kan, o.a. in gesprekken met de coach, de eigen intrinsieke kwaliteit naar boven halen en leren inzetten voor de organisatie. Hierdoor en door humor en alertheid van medewerker en management gedijt het geheel. Inderdaad, dat is een ideale situatie. En ... die ligt binnen handbereik met zorgvuldige onderlinge communicatie.

Evenals Annette Man-Mul (TvC 2011-2 Zaken: Dienen en verdienen), wil ik zakendoen koppelen aan de extra stap die je zet in het belang van de ander(en). Het brengt duurzaamheid teweeg en wederzijds gunnen. Dat levert goed geld op dat er toe doet. Wanneer klant/medewerker en coach dicht bij zichzelf blijven, ontstaat een prima klimaat voor onderhandeling over de waardering van het ‘product’. In die relatie lijkt een ongeschreven wet de ethiek in vraag & aanbod te sturen (TvC 2011-2 Zaken: Geld doet er toe). Er ontstaat een open communicatie over wat je zou kunnen doen om de klant te laten ervaren wie je bent en wat je kunt en ... wat de klant daar tegenover zet. Als ondernemer bouw je meer werk- en levenservaring op, het tarief verandert als vanzelf en jouw vakmanschap wordt naar waarde beloond.

Tijdschrift voor Coaching, Zaken 2011-2 | Forum september 2011
Jacomina W. van Andel, grafisch vormgever, mentor en begeleider van ondernemers.


Wie bepaalt wat innovatie is?

Prachtig! Innovatie, onderwerp van het decembernummer 2010. We bestaan er van, door de eeuwen heen. Als mensheid zijn we onder andere door innovatie gegroeid naar wie en wat we nu zijn. Aan het einde van de uiteenzetting in Innovatie in, bij door coaching (TvC 2010-4 Vraagstuk) schrijft de auteur dat er “zijns inziens weinig nieuws onder de zon is”. Wanneer je het van bovenaf, onderaf of vanaf de zijlijn bekijkt, is dat wellicht zo. Wanneer je er middenin zit, zijn de dingen die je ontdekt nieuw en veelal innovatief.

Welke coachingstechniek je ook hanteert de kwaliteit van de relatie tussen coach en coachee bepaalt, mijns inziens, grotendeels het succes. Sec aandacht, empathie en congruentie hebben slechts tijdelijk en beperkt resultaat. In persoonlijke ontwikkeling kun je, samen met een coach, innovatief dingen oppakken en laten aansluiten bij je beleving, bij wat je nodig hebt voor het nu en voor de toekomst.

Eind vorig jaar nam ik deel aan een workshop om een innovatieve methodiek te ervaren. Deze methodiek gaf me inzicht in bepaalde mentale bewegingen die ik maakte. De manier waarop deze werd aangereikt, was geen verrijking. Wat voegt innovatie dàn toe? Welke ingrediënten hebben we nodig om innovatie op de juiste manier in te zetten? Tijd, reflectie, een goed klimaat, draagvlak, visionaire investering? Wie bepaalt dat en waarom? Verbeelding, bewustwording en interactie onderwerpen van de 21e eeuw. De economie draait er op en we zijn er onderdeel van. Wat zeggen en lezen we straks over deze periode in de geschiedenis? Constateren we dat we veel geïnnoveerd hebben en voldoende en juist geïnvesteerd? In permanente educatie*, waaronder ik ook coaching zou willen plaatsen of in andere belangrijke zaken? Elkaar versterkend en gericht op het individu?

In Dromen-durven-doorzetten (TvC 2010-4 Praatstok) voel ik passie, lees ik over ‘gewoon beginnen’ en zie ik vrolijkheid. In Kijk eens bewust naar jezelf (TvC 2010-4 Geproefd) komen mensen in hun Puur Zijn naar mij toe. Die puurheid ontroert me. Of ik het gelezene in het decembernummer ervaar als innovatie? Ja en er is ook herkenning en ... het is Prachtig!
*(in)formele leerprocessen waarin we elkaar idealen en kennis overdragen

Tijdschrift voor Coaching, Coaching en innovatie 2010-4 | Forum maart 2011 Jacomina W. van Andel, grafisch vormgever, mentor en begeleider van ondernemen.(On)bewust ...


Als je me vraagt wat me triggerde bij het openslaan van het themanummer Samenleven was het de uitspraak anderen nodig hebben uit De hoogste vrijheid is de vrijheid in verbondenheid (TvC 1 - samenleven). Mijn ogen haakten aan die woorden die een gevoel van negatieve afhankelijkheid opriepen. Hoezo nodig hebben? De wetenschap dat we samen leven op dit ondermaanse geeft mij vleugels. Ongekende mogelijkheden. We hebben het met elkaar te doen, zijn tot elkaar veroordeeld! Dàt onder andere daagt mij uit om me heen te kijken en te luisteren: met wie of wat komt het beste uit mezelf naar boven. Met dat extra investeer ik weer in mezelf, in de ander, in de maatschappij. Al filosoferend rijzen er vragen: Wanneer ben ik als mens interessant, ben ik een bron van inspiratie? Waar vind ik mensen die bij mijn ontwikkeling aansluiten? Uit onderzoek blijkt dat je iemand ‘bent’ als je verantwoordelijkheid neemt. Als je ergens voor staat. Daardoor zien, horen, voelen anderen je. Zoek je (on)bewust contact, ben je niet alleen gericht op jezelf.

De verbondenheid van Jill Bolte Taylor met zichzelf doet haar stijgen naar ongekende hoogten. Dat brengt een ander belangrijk aspect van ‘interessant zijn’ voor het voetlicht: dicht bij jezelf blijven en daardoor van hart tot hart communiceren met anderen. Je hoeft niet op zoek naar mensen of dingen. Wanneer je leeft vanuit je hart kom je ze tegen. Als vanzelf. Ondanks alles wat is misgegaan, wat wellicht in de toekomst nog misgaat of anders is (geweest) dan gewenst. Je komt er uit omdat je er als mensen samen aan werkt. Wat misgaat bij de een, kan de ander vernieuwen, herstellen, gebruiken. Met respect voor verdriet en schade die is aangericht. Verschillende talenten, verbondenheid, gericht op elkaar.

In plaats van over nodig hebben, gaat het voor mij over samenwerken. Waardevolle mensen, lid van een groep en uniek als individu, gerelateerd aan Ubuntu (TvC 1 - samenleven). Onze uniciteit is een meerwaarde om samen onderweg te zijn en tot je recht te komen.

Dingen alleen voor jezelf doen, daar beleef je toch niets aan?!

Tijdschrift voor Coaching, Samenleven 2011-1| Forum juni 2011
Jacomina W. van Andel, grafisch vormgever, mentor en beeleider van ondernemers
.
   
 
bootnodig onderhoud

poppy heart


wolkenhemel

1940-1945 Rotterdam

klim als een clematis


marmeren bloem

een weggetje dat steeds al op je wachtte