In 2012 bestond In Zicht In Vorm vijf jaar, in 2013 en in 2014 verkende ik de horizon. Nog steeds ontwerp ik deskundig en met passie & veel plezier! Beleef het mee ...

home   stress   contact

grafisch vormgeven
begeleiding ondernemers
persoonlijke ontwikkeling
en meer ...

 

opdrachten
 

Het in jezelf vinden
van dát wat jou
als mens uniek maakt.
En daardoor ... dát wat de meerwaarde is van jouw onderneming.

Neem contact op
en zet concrete stappen
om je onderneming
succesvol te ontwikkelen!In Zicht In Vorm realiseerde in 2013

 • 3 gevelposters A0
 • 4 gevelposters A3
 • kaart 40-jarig huwelijk Marion en Sallo van Dam
 • 6 wijkkranten (8 pagina's A3) OM&HWD in Rotterdam
 • 8 Kerkbladen Remonstranten Rotterdam (8 pagin's A4)
 • opmaak jaarprogramma-boekje 2013-2014 Remonstranten Rotterdam; ontwerp omslag
 • website WINWIDE.nl
 • huwelijkskaart
 • voorbereiding 4 NetwerkBroodjes COiD (lunchbijeenkomsten voor ca 50 deelnemers)
 • logo Personal Branding Me spot.nl
 • begeleiding ondenemer
 • minibrochure E/N Winwide zigzaggevouwen A6
 • ontwerp Nieuwsflits Winwide + editie Winterfestival
 • bouw website en webtekstredactie reisorganisatie
 • begeleiding ondernemer via Your Navigator
 • flyer Kleden & Koken voor multiculturele organisatie
 • Presentatie Petitfours concert 2013 Remonstranten Rotterdam: interviews/fotoshoots en uitwerken interviews, samenstellen presentatie
 • ontwerp 3e omslag Zinvolle Verhalen voor thuis
 • Nieuwsflits WinWide
 • onderhoudscontracten 2 websites
 • stylist huwelijk
 • 5 flyers Remonstranten Rotterdam
 • Engelstalige flyer WinWide
 • begeleiding 2 ondernemers
     

Maatschappelijk betrokken

 • voorzitterschap Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp en initiatief genomen voor gesprekken met portefeuillehouder J.J. Kolkman - Deelgemeente Delfshaven - over verbindingen en samenwerking in de wijk - interimmanagement bij overdracht en opbouw samenwerking in Wijkwinkel
 • werkte mee aan wijkonderzoeken in samenwerking met Hogeschool Rotterdam
 • verbindt wijkbewoners door koppelen talenten
 • advies voortbestaan Buurthuis De Put in OM&HWD
 • wijkoverleg OM&HWD met partners
 • voortbestaan wijkwinkel Bulgaarsestraat 4
 • redactie wijkkrant OM&HWD
 • voorzitter VvE Professor Poelslaan 52abc
 • actief betrokken bij doorstart Broodje COID
 • communicatieadvies Remonstranten Rotterdam
 • coach Your Navigator
 • werkt mee in Uit je eigen stad
 • samenspraak met Krill Architecture over events in Mathenesse aan de Maas
 • fruittuin op de Punt in Delfhaven in Rotterdam
 • inzamelen gescheiden afval
 • milieubewus omgaan met water en energie en andere natuurlijke grondstoffen
 • investeren in duurzaamheid dmv tweedehands materialen, gebruiksvoorwerpen en meubels
realiseerde in
2021 ~ 2020 ~ 2019 ~ 2018 ~ 2017 ~ 2016
2015 ~ 2014 ~ 2012 ~ 2011